Posts Tagged 'Blaise Pascal'

Een leven waard te leven, of: de zoektocht naar wijsheid

Een leven waard te leven, of: de zoektocht naar wijsheid

Veel mensen leven achterstevoren: in de jonge jaren als in een extatische vanzelfsprekendheid, alsof er geen morgen komt. In de volwassenheid daarentegen alsof het aantal nieuwe morgens oneindig zal zijn. In de jeugd is er geen tijd om het leven te overdenken omdat alles zo vluchtig is en de dag bijna om, in de ouderdom is er zoveel tijd dat het niet nodig lijkt het leven te overdenken. Weinigen komen tot geestelijke volwassenheid en het leven gaat voorbij in een ogenblik. We zijn zo druk, maar komen tot zo weinig. We rennen en haasten en komen nooit aan, zo hoorde ik eens tijdens een kloosterbezoek.

De zoekende mens

De zoekende mens

De mens onderzoekt alles om te kunnen zoeken, maar niet te hoeven vinden. Hij zoekt zichzelf, maar wil niet geconfronteerd worden met het ontroostbare idee reddeloos zwak en sterfelijk te zijn. Hij vindt zichzelf liever in het bezit van de dingen die hij nastreeft.