Posts Tagged 'C.S. Lewis'

Een leven waard te leven, of: de zoektocht naar wijsheid

Een leven waard te leven, of: de zoektocht naar wijsheid

Veel mensen leven achterstevoren: in de jonge jaren als in een extatische vanzelfsprekendheid, alsof er geen morgen komt. In de volwassenheid daarentegen alsof het aantal nieuwe morgens oneindig zal zijn. In de jeugd is er geen tijd om het leven te overdenken omdat alles zo vluchtig is en de dag bijna om, in de ouderdom is er zoveel tijd dat het niet nodig lijkt het leven te overdenken. Weinigen komen tot geestelijke volwassenheid en het leven gaat voorbij in een ogenblik. We zijn zo druk, maar komen tot zo weinig. We rennen en haasten en komen nooit aan, zo hoorde ik eens tijdens een kloosterbezoek.

Thuis en gelukkig zijn

Thuis en gelukkig zijn

Als mens hebben we de morele verplichting de medemens in nood te helpen, volgelingen van Jezus voorop. Het veilige ‘behouden wat we hebben’ past niet bij de uitdagende levensvisie van Jezus. Het vraagstuk is niet of we helpen en ook niet hoeveel hulp ingezet kan worden, maar hoe we er maximaal voor onze medemens kunnen zijn.

Een vraag over nog zoveel onbeantwoorde vragen

Een vraag over nog zoveel onbeantwoorde vragen

Bij tijd en wijle kritisch kijken naar de eigen overtuigingen is altijd goed: het brengt je tot een diepere en echtere betekenis van de overtuigingen die blijven, en het brengt overtuigingen die onvoldoende grond blijken te hebben aan het licht. Ik wilde wel dat meer christenen vaker vraagtekens zetten achter de eigen overtuigingen en dogma’s. Het is echter mogelijk de verkeerde vragen stellen.

Citaten

Citaten

Citaten, grappige plaatjes, inspirerende teksten.. we hebben er hier een hele hoop voor je verzameld! Klik voor meer quotes van inspirerende gelovigen en grappige cartoons. Leuk om te delen op social media. We zullen deze pagina regelmatig updaten.

Het ongelooflijke toeval van ons bestaan

Het ongelooflijke toeval van ons bestaan

Het ongelofelijke toeval van ons bestaan: een boektitel met filosofische lading, voor een (naar alle waarschijnlijkheid) populair wetenschappelijk boek. De titel zal bedoeld zijn om een bepaald soort lezer te trekken. Mijn interesse is met name gelegen in het uitsluiten van het bovennatuurlijke op basis van natuurlijke argumenten.

Duisternis: het ontbreken van licht

Duisternis: het ontbreken van licht

Duisternis is niet het tegenovergestelde van licht, maar het is het ontbreken van licht. Vanuit deze gedachte kijkend naar Jezus, die het licht is, maakt mij duidelijk waarom liefde zoveel krachtiger is dan haat. Zegen sterker dan de vloek. De dood niet het einde, maar het begin. Het maakt duidelijk dat het kwaad niet het tegenwicht is van het goede, maar het ontbreken van het goede…